Bijeenkomsten Omgevingsvisie Tynaarlo

In opdracht van Hajema Communicatie mocht Vier de concepten bedenken en uitwerken voor bijeenkomsten over de Omgevingsvisie  gemeente Tynaarlo. Zes thema’s (wonen, duurzaamheid, landschap, samenleven, economie en mobiliteit) werden op een creatieve manier neergezet, waarbij bezoekers hun standpunt in konden brengen.